Bendrieji gamybos principai

„Agropro” gamybinę veiklą vykdo vadovaudamasi šiais maisto gamybos principais:

 1. Šaltas perdirbimas – visuose gamybos etapuose (nuo kanapgrūdžių džiovinimo elevatoriuje iki lukštentų sėklų fasavimo į didmeninę ar mažmeninę tarą) žaliavos ar produkto temperatūra nepakyla aukščiau kaip 40 C. Vadinasi, mūsų pagaminti produktai lieka “gyvi”, išsaugo visas maistines medžiagas.
 2. Mechaninis perdirbimas – nei ruošdami žaliavą nei ją perdirbdami į produktus nenaudojame jokių skysčių, dujų, infaraudonųjų spindulių ar panašių priemonių, galinčių pagreitinti ar palengvinti gamybą, tačiau galinčių turėti neigiamą poveikį produkto maistingumui ar vartotojo sveikatai. Produktus gaminame žaliavą apdirbdami tik mechaniniu būdu: valome, spaudžiame, lukštename, malame ir sijojame tik aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno mechaniniais įrengimais.
 3. Vietinė žaliava – perdirbame tik vietinės kilmės, Lietuvoje (ES) mums pagal išankstinį kontraktą užaugintą žaliavą (kanapgrūdžius).
 4. Žaliavos kokybės kontrolė – tikime, kad tik nepriekaištingos kokybės žaliava gali užtikrinti maisto kokybę, todėl kanapgrūdžių auginimą ūkiuose ir jų kelią iki perdirbimo cecho kontroliuojame net 2 metus iki perdirbimo:
  • patys iš elito kategorijos dauginamosios medžiagos Lietuvoje auginame sertifikuotą dauginamąją medžiagą (sėklą, skirtą sėti);
  • sertifikuotą dauginamąją medžiagą tiekiame atrinktiems sertifikuotiems kaip ekologiniai Lietuvos ūkiams, kuriuose kontroliuojame: dirvos paruošimą, sertifikuotų ekologinių trąšų naudojimą, sėjos laiką, papildomą trešimą sertifikuotomis ekologinėmis trąšomis, THC tyrimus (kartu su įgaliotomis valstybės institucijomis), ekologinius tyrimus (kartu su įgaliotomis valstybės institucijomis), kūlimo laiką, valymo ir džiovinimo metodiką ir priemones;
  • tik abejonių nekelianti žaliava, užauginta iš mūsų dar prieš dvejus metus pasėtos super elito sėklos, vėliau perdirbama ir tampa vienu iš aukščiausios kategorijos produktų.
 5. Atsekamumas – kiekviename iš skirtingų ūkių užauginta žaliava gauna individualų serijos numerį. Kiekviena serija leidžia identifikuoti tokius dalykus kaip:
  • elito kategorijos dauginamoji medžiaga, panaudota auginti kanapgrūdžius;
  • kanapgrūdžių auginimo vieta ūkio tikslumu;
  • sėjos, kūlimo datos;
  • panaudotos sertifikuotos ekologinės trašos (gamintojas, data, kiekis ir pan.);
  • kelias iki gamybos cecho (sandėliavimo vietos ir pan.) ir taip toliau.

  Kiekvienas serijos numeris perdirbamas atskirai, o pagaminti produktai susiejami su šia žaliavos serija (jnformacija papildoma duomenimis apie tai, kokie (ir kiek) produktai buvo pagaminti ir kada). Todėl kiekvienas produktas, išvykstantis pas klientą, turi unikalų numerį, leidžiantį produkto istoriją patikrinti bent du metus atgal. Dėl aukštų kokybės standartų dar  niekada neturėjome atšaukti produktų serijos, tačiau esant tokiai situacijai lengvai galėtume identifikuoti  problemą ir ją eliminuoti.

 6. Saugumas – “žalio”, termiškai neapdoroto maisto gamyba, nepaisant savo privalumų (šviežumas, maistingumas ir pan.) turi ir grėsmių – neapdorojant termiškai galima mikrobiologinė tarša (pelėsis, grybelis ir kt.). Todėl „Agropro” mikrobiologinę ir cheminę taršą tiria atskirai iš kiekvieno ūkio gautoje kanapgrudžių žaliavos siuntoje ir dar kartą – kiekvienoje atskiroje produktų siuntoje (nepriklausomai nuo to, ar iš vienos žaliavos serijos gaminamas tik vienas produktas ar keli produktai). Tiriama: bendras bakterijų skaičius, enterobakterijos, pelėsis, grybelis, salmonelė, e.Coli, peroksidai, mikrotoksinai, sunkieji metalai, pesticidai ir kt. „Agropro” rinkoje nerealizuoja gaminių, neatitinkančių ES ir JAV galiojančių griežčiausių maisto saugos normų. O kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, pesticidų arba sunkiųjų metalų aptikimo atveju (nei vieno iš šių Lietuviškos kilmės žaliavoje reikšmingų kiekių aptikti neteko) turime dar griežtesnius vidinius kokybės standartus ir juos taikome šiems taršos tipams (sunkieji metalai, pesticidai).